۹۰,۰۰۰ تومان

📚معرفی کتاب:
.
✍این مجموعه شامل هفت داستان کوتاه در موضوعات مختلف و با فضاهای متنوع است.
با هم بخشی از کتاب را می‌خوانیم:
.

✍تازمانی که به خانه فرزانه رسیدم، آینه از دستم نیفتاد. درحالیکه در تاکسی نشسته بودم، بی‌آنکه بخواهم به جایی که داشتم می‌رفتم فکر کنم، در آینه تصویر تاریک و روشن خودم را دید می‌زدم. آرایشی را که داشتم کاملاً پاک کردم. لب‌هایم خشک خشک شده بود. به سرم زد از رژ لبی که در کیف داشتم، لایه کمرنگی بزنم. همین کار را هم کردم اما نزده پاکش کردم.
راننده که اعلام کرد به مقصد رسیدیم، آینه را در کیف چپاندم. خدا می‌دانست چه قیافه‌ای داشتم. حالم از قیافه‌ام هم نزارتر بود. اگر قلبم از تپش نمی‌ایستاد و نمی‌مردم، باید به امین چه می‌گفتم؟

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه

شناسه محصول: 1000111 دسته: , ,