۹۰,۰۰۰ تومان

مردی که خودش را جوزف، ژوزف، یوزف یا چیزی شبیه به این معرفی می‌کرد، از دولت تقاضا کرد نام خود را به آنتونی تغییر دهد. او معتقد بود که نام متفاوت نیز می‌تواند در شانس و اقبالش مؤثر باشد. از آنجا که دولت اتحاد ملی یا مردم‌اتحاد یا مردم‌سالاری یا چیزی شبیه به این، با نام آنتونی مخالف بود، با درخواست جوزف، ژوزف، یوزف یا چیزی شبیه به این، موافقت نکرد. آنها با بخشنامه‌ای که در سه‌هزار صفحه چاپ شده بود، به جوزف، ژوزف، یوزف یا چیزی شبیه به این، اثبات کردند که تغییر نام او به‌ضرر منافع ملی است. همان سال حزب ناکارآمد اتحاد مردمی یا مردم‌اتحاد یا مردم‌سالاری یا چیزی شبیه به این، برای موفقیت در انتخابات پارلمانی، نام جدید “حزب کارگران پیشرو” را انتخاب کرد. چند روز بعد هم در انتخابات پارلمانی پیروز شد.

شناسه محصول: 1000662 دسته: ,