۱۵۳,۰۰۰ تومان

«خاطرات هرکجا» پراکنده‌خاطره‌هایی است از گذر عمر نویسندۀ کتاب، در محضر و معاشرتِ شماری از مشاهیر و بزرگان ادب‌ و تاریخ معاصر ایران، چون استادان عباس زریاب خویی، محمدعلی اسلامی ندوشن، سیدمحمد دبیرسیاقی، پرویز اتابکی، عبدالمحمد آیتی، سیدجعفر شهیدی، مظاهر مصفا، احسان اشراقی، فتح‌الله مجتبایی، محمدرضا شفیعی کدکنی و…
در این کتاب همچنین از وقایع و اشخاصی«تأثیرگذار و دریادمانده» سخن به میان آمده که توصیف جزئیات آن وقایع و شرح بیشتر احوال آن اشخاص، بی‌تردید درس‌آموز و مایهٔ عبرت برای امروز و آیندۀ خوانندگانِ کتاب است.