۲۵۶,۵۰۰ تومان

از پرفروش‌های نیویورک‌تایمز

معرفی کتاب
.
(( اولین اشتباهش می‌توانست آخرین اشتباهش باشد ))
.
از پرفروش‌های نیویورک‌تایمز
.

سندی جونز نویسنده کتاب پرفروش زن دیگر و نویسنده منتخب باشگاه کتاب ریس‌ویتر سپون و پرفروش‌ترین نیویورک تایمز، با یک داستان خواندنی دیگر آمده است ، داستانی دربارۀ یک زن، همسرش و زنی که ظاهراً بهترین دوستش است …

.
(از متن کتاب) :
.
او با مهربانی به من نگاه می‌کرد، انگار به من اعتماد کرده بود. برای یک لحظه فکر کردم نمی‌توانم با او بد باشم، اما بعد به یاد آوردم که او چه کاری کرده بود و یک دفعه احساس آرامش کردم. هر طور که رفتار کنی، همان طور هم با تو رفتار می‌شود. او سزاوار هر رفتاری بود. اعتماد چیز عجیبی است، زمان زیادی طول می‌کشد تا به دست بیاید در یک ثانیه از بین می‌رود. او نباید به من اعتماد می‌کرد، اعتماد کردنش او را نابود کرد….

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه