۱۰۸,۰۰۰ تومان

این کتاب، مجموعه خاطره‌نوشته‌های عاشقانۀ نویسنده، در قالبی ساده و روان است. همچنین این کتاب، شامل عکس‌هایی‌ست که خودِ نویسنده برداشته، ارتباط نزدیکی با نوشته‌ها دارد.