۱۰۸,۰۰۰ تومان

 کتاب ربکا رایلند، شامل نه نمایشنامۀ کوتاه تک‌پرده‌ای از نه نمایشنامه‌نویس برجسته است. این کتاب جنبۀ آموزشی و کارگاهی در زمینۀ نمایشنامه‌نویسی و اجرا را دارد.