۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل 9 کتاب از آثار صدیق قطبی است.

کتاب‌های این مجموعه عبارت‌اند از:

قلب قرآن
دینداری خوب
از صمیم قلب
تبسم نور
دیدار با شاعران
باران می‌آید تو نمی‌آیی

دیدار با آقای آبی

نزدیک‌ترین مخاطب من باش

پیش از افتادن آخرین برگ