۵۷۶,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل 6 کتاب از آثار صدیق قطبی است.

کتابهای این مجموعه عبارتند از:

قلب قرآن
دینداری خوب
از صمیم قلب
تبسم نور
دیدار با شاعران
باران می‌آید تو نمی‌آیی