۱۵۷,۵۰۰ تومان

هیچ دسری به خوشمزگی بستنی نیست، مخصوصاً در مناطق گرمسیری. با این‌ حال ایدئولوژی‌ای که پشت بستنی وجود دارد، این است که: از زندگی لذت ببرید قبل از اینکه آب شود. این نماد هندوئیسم است؛ هر لحظه از زندگی خود را با لذت‌های شخصی بچشید و از آن لذت ببرید.
از طرفی دیگر، شمع نماد یک ایدئولوژی دیگر است: به دیگران نور می‌بخشد قبل از اینکه آب شود. بستنی و شمع هردو آب می‌شوند، اما دلیل آنها برای این کار کاملاً متفاوت است. شمع از موم درست شده است. ماهیت اصلی آن سوختن و نوردادن به دیگران برای دیدن است. این طبیعت ازخود‌گذشته یک شمع است.
فقط به‌خاطر اینکه نمی‌توانیم کاملاً مانند یک شمع باشیم، به این معنی نیست که باید به‌سادگی مثل یک بستنی خودخواه بمانیم. مسیر زندگی حرکت‌کردن از بستنی‌بودن و رسیدن به شمع‌بودن است. این هدف مرکزی هرشخصی در زندگی است: شریک شود، ببخشد و به دیگران کمک کند.