۸۱,۰۰۰ تومان

((و برای این که همه‌ی کودکان، هر وقت می‌خواهند، بتوانند کابوس‌خوار را به خودشان دعوت کنند، پادشاه دستور داد این ماجرا و آن ورد جادوی را در داستان‌ها بنویسند و در کتابها منتشر کنند.
این همان کتاب است.))
📚(پشت جلد)👆
.
.
📚(از متن کتاب)👇
.
_اما آدم کجا می‌تونه یک پری واقعی پیدا کنه؟
پیدا کردن پری در یک شهر بزرگ مدرن، کار ساده‌ای نیست.
دختر کوچولو راه افتاد در خیابان‌ها و با زحمت زیاد. چون تازه خواندن و نوشتن را یاد گرفته بود. شروع کرد به خواندن تابلوی مغازه‌ها. هلوچه تابلوهای سوپرمارکت، دندانپزشکی، آرایش‌خروس، خیاطی، نوشت‌‌افزار‌ فروشی. یا چیزی مانند این را پیدا کرد؛ ولی روی هیچ تابلویی ننوشته بود: «پری».
کنار خیابان، پلیسی داشت برای ماشینی که در جای ممنوع پارک کرده بود، جریمه می‌نوشت؛ هلوچه دوید جلو و گفت: «آقا ببخشید! این طرف‌ها کجا یک پری هست؟»
پلیس که سرش به کار خودش بود، گفت: «نان بربری؟».
-نه، پری؛ از اون‌هایی که جادو بلدن!
پلیس گفت: «آهان، پری! یک دقیقه صبر کن!»
بعد دفترچه‌ای از جیبش درآورد و شروع کردن به ورق زدن:
«پرده‌فروشی… پنجره‌سازی… پیراهن‌‌دوزی… آها! اینجاست؛ پری! “مارال علامتِ سوال”؛ مشاور تمام سوالات زندگی، هر نوع جادوگری، در اسرع وقت. خیابان باران، شمارۀ ۱۳، زیر شیروانی»
هلوچه پرسید: (( خیابان باران کجاست؟ )).
پلیس گفت: (( مستقیم، دومین خیابون سمت چپ، زیرپل، اولین خیابون سمت راست، بعد همه‌ش رو برمی‌گردی و سه‌بار از اول)).
_متشکرم.
هلوچه تشکر کرد و راه افتاد.
….

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه

شناسه محصول: 1000146 دسته: , ,