۱۸۰,۰۰۰ تومان

📚معرفی کتاب:
.
کتاب دینداری خوب یکی از لطیف‌ترین و جاندارترین کتاب‌ها در حوزۀ دینداری حقیقی است‌.
.
در دینداری خوب از وجوه گوناگون دین آگاه می‌شویم، وجوهی که نشان می‌دهد چگونه دین شخص دین‌دار را به فضائل اخلاقی سوق می‌دهد و از رذایل باز می‌دارد، چگونه ذهن او را روشن می‌سازد و به چه شکل با هر هنری و دانشی که بیامیزد آن را چندین برابر دلکش‌تر می‌سازد.
«دینداری خوب»، نوشته «صدیق قطبی»، یک کتاب متفاوت درباره دینداری با نگاهی مولاناوار است. قطبی در این اثر به دینداری به عنوان روزنه‌ای رو به افق‌های تازه نگاه می‌کند، نه بستن دریچه‌ای که ما را از چیزی محروم کند. او می‌گوید:
.
دین مثل پنجره‌ای است که آن را باز می‌کنیم بدون اینکه مجبور باشیم پنجره‌های دیگر را ببندیم و خود را از مناظر زیبای پشت آن‌ها محروم کنیم. وقتی سراغ دین می‌رویم به قصد کشف و گشایش دریچه‌های تازه برویم و نه بستن و قفل کردن پنجره‌های دیگر. خیلی‌ها از دین، دیوار می‌سازند؛ اما چه بهتر است که از دین، دریچه بسازیم. بستگی به خواست شما دارد. اگر دین را به‌مثابه روزنه ببینیم، خودمان را از روزنه‌های دیگری همچون هنر و فلسفه مستغنی نخواهیم دید.
دین بیش از آنکه دانش باشد، بینش است. بیش از آنکه آرا و اقوال باشد، روحیات و احوال است. بیش از آنکه شناخت‌های تازه باشد، احوال تازه است. طبیعت، دشمن ما و یا ابزاری برای تصرف و تلذذ نیست. طبیعت، جلوه‎گاه خداست.
.
مأموریت اصلی دین، توجه و عطف نظر دادن ما به حقیقت قدسی و واقعیتِ متعالی هستی است. بانگ و صلایی است که می‌خواهد خواب‌رفتگی معنوی ما را چاره کند. دعوتی است به فراروی از محاسبات مادی و خودگروانه و مرتبه‌های فرودین وجود به ساحاتی که روشن‌تر، متعالی‌تر و معناسازترند. رسالت اصلی ادیان این است که ما را از پیلۀ خویش و مناسبات خودگزینانه و مادی‌نگر، به هستی برتری التفات دهند و در یک کلام به «ایمان» فراخوانند. جانِ ادیان دعوت به ساحت متعالی است و هستۀ اصلی دین درمانِ خواب‌رفتگی معنوی ماست…

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه