۵۴,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

۱_ سراغ یک پسته‌ی خوشمزه بروید. پسته‌ی شما چند رنگ دارد⁉️ همه‌ی رنگ‌های آن را نام ببرید.
۲_ بروید و چند دقیقه در ضل آفتاب بایستید.
چه احساسی به شما دست داد⁉️
اگر مدت زیادی در ظل آفتاب بایستید ممکن است چه اتفاقی برایتان بیفتد⁉️
۳_ تا به حال کدام حیوان‌ها را دیده‌اید که با انسان‌ها زندگی بکنند⁉️ آن‌ها را نام ببرید.
۴_ به نظر شما لباس‌های ما از چه موادی ساخته می‌شوند⁉️

این‌ها سوال‌هایی است که باید قبل خواندن این داستان پرسیده شوند

روزی بود و روزگاری بود. یک بی‌بی بود به نام گل‌افروز. یک باغی داشت پر از درخت. پر از گیاهان مختلف. یک طرف درختان سیب و آلو. یک طرف هم درختان پسته. وسط باغ هم بادمجان و کدو و گوجه.
شهریور ماه بود. وقت چیدن پسته‌ها. بی‌بی گل‌افروز یک روز صبح از خواب پرید. خورشید در آسمان بالا آمده بود. بی‌بی زد روی دستش، گفت:
(( ای وای! چه کنم؟ چه کار کنم؟ قرار بود پسته‌ها رو بچینم.))

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه