۱۳۵,۰۰۰ تومان

باران می‌آید
تو نمی‌آیی؟

️️️️️️️️️️
باران می‌آید
تو تشدید می‌شوی
و شعر
راه خانه را پیدا می‌کند

باران می‌آید
تو نمی‌آیی؟
️️️️️️️️️️

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه