۲۹,۷۰۰ تومان

«باد جایی خسته خواهد شد» عنوان مجموعه شعری است از حمید احمدی و شامل چهل و دو شعر مینیمال است.

این اشعار با زبانی ساده و تخیلی قوی به ایجاد تصاویر بدیع در ذهن خواننده می پردازد. تم اصلی اشعار عاشقانه و برای هریک تصویری در نظر گرفته شده است. تصویرگری این کتاب را ضحی پاکزاد انجام داده است.
حمید احمدی متولد 1358 است. وی در کنار شغل پزشکی به فعالیت های ادبی در زمینه شعر نیز مشغول است.
کتاب باد جایی خسته خواهد شد سومین عنوان از مجموعه هوای تازه است. هوای تازه نام مجموعه اشعاری است که عناوین دیگر آن توسط انتشارات اریش در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

نسخۀ الکترونیک

خرید از طاقچه