فعال‌سازی امکان هدیه دادن در سایت

نشر اَریش برای شما دوستداران کتاب، امکانی را در سایت فعال کرده است که می‌توانید از طریق آن کتاب‌های مدّ‌نظر خود را هدیه بدهید. کتاب‌های شما در بسته‌بندیِ شکیل و زیبا و همراه با نشان کتاب برای مخاطبتان فرستاده می‌شود.

برای این کار هنگام انتخاب کتاب، گزینه‌ای با عنوان «هدیه دادن این کتاب» وجود دارد که با فعال کردن آن در هنگام پرداخت، صفحه‌ای باز می‌شود که شامل دو قسمت است؛ در قسمت اول، نشانی خودتان و در قسمت دوم، نشانی شخصی را که می‌خواهید به او هدیه بدهید، وارد کنید. شما می‌توانید در قسمت یادداشت سفارش برای مخاطبتان جمله‌ای بنویسید و نشر اریش آن را به‌صورت کارت یادداشت همراه با کتاب ارسال خواهد کرد.